Bitefit Oy

Pitkänsillanranta 5 A
00530 Helsinki, Finland

Puh. +358 – 40 – 2 183 183

Kaupparekisteritunnus: 2822320-6

ALV.-tunnus.: FI 28223206


VASTUUVAPAUS

1. Online-tarjouksen sisältö
Tekijä pidättää itsellään oikeuden olla vastuussa annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Tekijää vastaan ​​esitetyt vastuuvelvollisuudet, jotka viittaavat materiaalista tai käyttäjästä johtuvan vahingon aiheuttamiin haittoihin, jotka johtuvat annettujen ohjeiden käytöstä tai niiden käyttämättömyydestä tai virheellisten tai puutteellisten tietojen käytöstä, rajataan vastuun ulkopuolelle, ellei tekijä ole osoittautunut tarkoituksellisesti tai vakavasti huolimatonta menettelyä. Kaikki tarjoukset eivät ole sitovia. Tekijä varaa itsellään oikeuden muuttaa, vaihtaa tai poistaa sivujen osia tai koko tarjouksen ilman ennakkoilmoitusta tai poistaa mitä tahansa julkaisuja koskevia tietoa tilapäisesti tai pysyvästi.

2. Viittaukset ja linkit
Suorissa tai epäsuorissa viittauksissa ulkopuolisiin Internet-sivuihin (“linkit”), jotka eivät ole tekijän vastuulla, vastuuvelvollisuus astuu voimaan vain silloin, kun tekijä on tietoinen niiden laittomasta sisällöstä ja on teknisesti mahdollista ja kohtuullista estää niiden käyttö. Tekijä täten vakuuttaa nimenomaisesti, että linkittämisen yhteydessä laittomasta sisällöstä ei ole ollut tietoa. Tekijällä ei ole vaikutusta linkitettyjen / linkitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan muotoiluun, sisältöön tai alkuperään. Siksi hän täten erottaa itsestään kaiken sisällön kaikista linkitetyistä sivuista, joita muutettiin linkin asettamisen jälkeen. Tämä lausuma koskee kaikkia Internet-sivuille sijoitettuja sekä vieraskirjauksissa, sivuston keskustelupalstoilla tai tekijän postituslistoilla esiintyviä linkkejä ja viittauksia. Väärinkäyttö laittomasta, virheellisestä tai puutteellisesta sisällöstä ja erityisesti vahingoista, jotka johtuvat tällaisten tietojen käytöstä, ovat sen sivun tarjoajan vastuulla johon viitataan, eikä siis henkilön, joka vain viittaa näihin linkkiensä kautta.

3. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkioikeus
Tekijä pyrkii noudattamaan käytettyjen grafiikka-, ääni-asiakirjojen, videojaksojen ja tekstien tekijänoikeuksia luodessaan graafisia aineistoja, audiodokumentteja, videoita ja tekstejä itseään varten tai vaihtoehtoisesti hyödyntämään näissä lisensoimatonta grafiikkaa, äänitiedostoja, videomateriaalia tai tekstejä. Kaikki Internet-sivustossa mainitut ja mahdolliset kolmansien osapuolten suojatut tuotemerkit ja tavaramerkit ovat tavaramerkkilakeja koskevien määräysten ja vastaavien rekisteröityjen omistajien omistusoikeuden säännösten piirissä. Tavaramerkin pelkkä nimeäminen ei myöskään tarkoita, ettei tavaramerkkejä suojattaisi myös kolmannen osapuolen oikeuksin!

Tekijän tekijänoikeudet julkaistujen esineiden osalta säilyvät yksinomaan sivujen tekijöiden kanssa. Tällaisten grafiikan, äänitiedostojen, videojaksojen ja tekstien kopiointi tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman sivuston tekijän nimenomaista suostumusta.

4. Tietosuojakäytäntö
Jos henkilökohtaisten tai yritystietojen (sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet) poiminta/syöttäminen on mahdollista Internet-sivuston kautta, nämä tiedot on luovutettu vapaaehtoisesti ja sivuston käyttäjä saa nämä tiedot. Kaikkien tarjottujen tuotteiden tai palvelujen käyttö ja tilaus on – niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista ja kohtuullista – mahdollista myös tehdä ilman tällaisten tietojen määrittelyä tai anonyymisti.

5. Tämän vastuuvapauslausekkeen oikeudellinen pätevyys.
Tätä vastuuvapauslauseketta on pidettävä osana sivuston Internet-tarjousta, jossa tämä sivu mainittiin. Jos tämän lausunnon osuudet tai yksittäiset ehdot eivät ole laillisia tai oikeita, tämä seikka ei kuitenkaan vaikuta muiden osien sisältöön tai pätevyyteen.

Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Googlen, Inc. (“Google”) tarjoamaa Google Analytics -palvelua. Google Analytics käyttää niin kutsuttuja “evästeitä”, tietokoneeseen tallennettuja tekstitiedostoja, joiden avulla voit analysoida verkkosivuston käyttöä. Evästeestä, jonka tämä sivusto käyttää (mukaan lukien IP-osoitteesi, mutta joka on anonymoitu _anonymizeIp () -menetelmällä ennen sen tallentamista, jotta se ei enää voi olla osoitettu porttiin) lähetetään tietoja Google-palvelimelle. ja varastoidaan siellä. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, kerää verkkosivujen toimijoiden verkkosivustotoimintaa koskevia raportteja ja tarjoa muita verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google voi myös siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille edellyttäen, että se on lakisääteinen tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen puolesta. Google ei missään tapauksessa liitä IP-osoitetta muihin Googlen tietoihin. Voit estää evästeiden asennuksen asettamalla selaimesi ohjelmiston vastaavasti. Huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään täysin tämän sivuston kaikkia toimintoja. Käyttämällä tätä verkkosivustoa suostut siihen, että Googlella sinua koskevat tiedot käsitellään edellä esitetyllä tavalla ja tarkoituksiin.

Voit halutessasi estää Googlea keräämästä näitä tietoja asettamalla eston (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi) selaimellesi.

REKISTERISELOSTE

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.9.2017

1.1. Rekisterinpitäjä

Bitefit Oy
Pitkänsillanranta 5 A
00530 Helsinki
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Bitefit Oy
Y-tunnus: 2822320-6
Pitkänsillanranta 5 A
00530 Helsinki
FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Armourbite.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Armourbite.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Armourbite.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Armourbite.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

@ Kuvat: Bitefit, Bitetech, UnderArmour, Armourbite, RB Dental Solutions.